השירות הסוציאלי בבית גבריאל

השירות הסוציאלי בבית גבריאל אחראי על תחומים רבים לשם הבטחת מערכת תמיכה מיטבית כלפי דיירים ובני משפחותיהם.

מבין תחומי האחריות של השירות הסוציאלי ניתן למנות את הנושאים הבאים:

ליווי בקליטת הדייר ומשפחתו :

בשיתוף עם הדייר ומשפחתו, השירות הסוציאלי מתכנן ומבצע תהליכי קליטה אישיים המתאימים לצרכיו הפרטיים של כל דייר, תוך הכוונת התרומה הפוטנציאלית של משפחתו לתהליך ההסתגלות. כמו כן, השירות מעודד שילוב של הדייר ומשפחתו באירועים החברתיים/תרבותיים ליצירת תא משפחתי מסוג חדש בבית גבריאל.

תכנון ומעקב לטיפול ארוך טווח :

שיתוף פעולה רחב עם בעלי מקצוע שונים מבטיח תכנון ומעקב מדויק לטיפול ארוך טווח, שיענה על צרכיו הפרטיים של הדייר. הטיפול הרב-מקצועי מבוצע בהתאם לצרכיו הפיזיולוגיים,  הפסיכולוגיים והחברתיים. כמו כן, השירות מייעץ ומלווה את משפחת הדייר ביצירת סביבה תומכת ואיכותית לטיפול, ומרכז שיחות ועדכונים בנושא בשיתוף הצוות הרב-מקצועי ובמעורבות המשפחה.

ליווי בתהליך קבלת קוד מיטה ומימון :

בירוקרטיה ותהליך ארוך לקבלת מימון על ידי המדינה עלולים לא פעם להקשות על משפחת הדייר, ולכן סיוע וליווי בתהליך תורם משמעותית לקליטה מהירה ואיכותית. השירות הסוציאלי מספק ליווי צמוד בתהליך קבלת קוד המיטה ממשרד הבריאות, בחינת הזכאות, סיוע בהכנת תיעוד רפואי , תפקודי , סוציאלי והשגת הנחיות לצורך הפניה. 

מידע וליווי בהליך למינוי אפוטרופוס / ייפוי  כוח :

השירות הסוציאלי מאפשר ליווי צמוד בהליכי ייפוי כוח והליכים למינוי אפוטרופוס על כל הסוגים : זמני, קבוע, לצורך התערבות רפואית דחופה.

שמירה על זכויות , כבוד וביטחון  בקרב הדיירים : 

השרות פועל רבות לשמירת  זכויות הדיירים במסגרת בית האבות, פועל למניעת כוללת של התעמרות במטופל בכל מישור תוך שמירה על  צנעת הפרט וכבודו של האדם.

מעורבות בתהליך פיתוח צוות והכשרתו: 

כחלק מצוות רב מקצועי, השירות הסוציאלי משפר את היכולות הבין-מקצועיות ופיתוח צוות בתחומים רבים, מקיים הדרכות קבוצתיות ואישיות בתחומים מקצועיים לכל העובדים להבטחת רמה מקצועית גבוהה ביותר.

מעוניינים במידע נוסף
צרו איתנו קשר