קוד משרד הבריאות – כל מה שצריך לדעת

בבית גבריאל מבינים את חשיבות הליווי המקצועי והתמיכה האישית בתהליך קבלת המימון לאשפוז סיעודי. לשם כך, מציעים ליווי, ייעוץ ותמיכה לאורך למשפחת הדייר/ת שזקוקה להתחיל בתהליך תוך מיקוד יעיל וברור והכוונה מלאה עד השגת המטרה.

שלבי התהליך השונים כוללים הערכה ראשונית לגבי המצב הרפואי /תפקודי של המטופל/ת, קביעת גובה
ההשתתפות העצמית ואיסוף והגשת המסמכים הנדרשים כמפורט מטה. צוות בית האבות בכלל והשירות הסוציאלי בפרט פועלים מתוך הבנה מלאה של המערכת ודרישות משרד הבריאות, כך שתוכלו להרגיש בטוחים ונינוחים בכל שלבי התהליך.

קצת הסבר על התהליך:

כל תושב/ת ישראלי/ת זכאי/ת לקבל ממשרד הבריאות סיוע במימון אשפוז סיעודי. משרד הבריאות משלם למוסדות הסיעודיים את מלוא עלות האשפוז של מטופל/ת אשר מוגדר/ת כ"סיעודי/ת" או "תשוש/ת נפש", וגובה מהמטופל/ת ובני משפחתו/ה השתתפות עצמית בהתאם ליכולת הכספית של המטופל/ת, בן/בת הזוג והילדים הבגירים. אין צורך בדמי כניסה או בדרישת הערבות.

מי משתתף במימון?

 • המטופל/ת.
 • בן/בת הזוג של המטופל/ת.
 • בנים/בנות של המטופל/ת, מגיל 21.
 • משרד הבריאות.

בדיקת מקורות מימון של המטופל/ת ובני משפחתו/ה

בקביעת ההשתתפות העצמית של המטופל/ת ומשפחתו/ה יילקחו בחשבון הכנסות המטופל/ת והמשפחה לפי הסדר הנ"ל:

 • הכנסות שוטפות של המטופל/ת ושל בן/בת הזוג, כולל קצבאות וגמלאות.
 • הכנסות מנכסי מקרקעין של המטופל/ת ושל בן/בת הזוג.
 • נכסים כספיים של המטופל/ת ובן/בת הזוג.
 • הכנסות שוטפות של בני/בנות המטופל/ת מגיל 21, המתגוררים בישראל.

השלב ראשון מתמקד בהערכת מצב של הדייר/ת ועל כן צוות בית גבריאל דואג למסמכים הבאים:

 • הערכה גריאטרית חתומה ע"י הרופאה הגריאטרית .
 • דו"ח תפקודי/סיעודי חתום ע"י אח/ות ורופא/ה.
 • דו"ח סוציאלי חתום ע"י עובד/ת סוציאלי/ת.

השלב השני מתמקד בקביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הנערכת על ידי משרד הבריאות ועל המשפחה לדאוג למסמכים הבאים :

 • טופס הצהרה למטופל/ת/ת ובן/בת הזוג.
 • צילום תעודות הזהות.
 • מסמכים המעידים על הכנסות שוטפות.
 • מסמכים אודות נכסי מקרקעין.
 • נסח טאבו של הדירה בבעלות המטופל/ת.
 • הסכמי שכירות במידה ויש נכסים מושכרים.
 • מסמכים אודות נכסים כספיים.
 • פרטים על כל חשבונות הבנק.
 • תדפיס העובר ושב (עו"ש) של שלושה חודשים אחרונים.
 • ריכוז מעודכן של כל החסכונות והפקדונות.
 • מסמכים המעידים על הוצאות, לקבלת הנחה בחישוב ההשתתפות (כמפורט מטה). 
 • תשלומי שכר דירה או משכנתה על דירת מגורים.
 • מיסי עירייה (ארנונה).
 • ביטוח מבריאות משלים של בן/בת הזוג.

המסמכים הנדרשים מילדי המטופל/ת:

 • טופס הצהרה של הילדים הבגירים.
 • צילומי תעודות הזהות, כולל הספח.
 • שכירים – תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים
 • עצמאיים – שומת מס סופית ואחרונה ממס הכנסה.
 • קצבאות הביטוח הלאומי, בצירוף אישור גובה הקצבה.
 • פנסיה מהארץ ומחו"ל, אישורי הכנסה.
 • דמי מזונות, אישורים רלוונטיים.
 • תגמולים וקצבאות לניצולי שואה.
 • הכנסות מנכסי נדל"ן. 
 • ריבית מכל מקור שהוא.
 • הכנסה נוספת מכל מקור.

הוצאות שוטפות הנלקחות בחשבון בחישוב ההשתתפות:

 • תשלומי משכנתה. יש לצרף אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד גמר המשכנתא.
 • תשלום שכר דירה. יש לצרף חוזה שכירות עדכני.
 • תשלום מזונות. יש לצרף אישור על גובה תשלום המזונות.

איך מגישים את הבקשה:

על כל אחד/ת מבני/בנות המשפחה לשלוח בנפרד טופס הצהרה, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים למחלקה למחלות ממושכות של לשכת הבריאות , עפ"י מקום המגורים של המטופל/ת . ניתן לשלוח את המסמכים בדואר אלקטרוני, במסירה אישית, בשליחת דואר או בפקס.

לפונים שאישרו קבלת הודעות תישלח הודעה על קבלת הטפסים והמסמכים והתחלת הטיפול בחישוב ההשתתפות.

צוות בית גבריאל מתחייב בליווי אישי, הדרכה מקצועית ומעניק תחושת ביטחון והתאמה מרבית לדייר /ת ומשפחתו/ה בכל שלבי בתהליך .

מעוניינים במידע נוסף
צרו איתנו קשר